Kristi Vimberg

Pean oluliseks head meeskonnatööd, ühist pingutust ühise eesmärgi nimel ja vastastikust toetamist – nende kaudu saavutatakse häid ja kvalitatiivseid tulemusi, need on inspiratsiooniks ja täidavad energiaanumad.

Tööalased kogemused - haridusvaldkonnas ja noosootöös olen kandnud erinevaid rolle, töötanud erisuurustes organisatsioonides ja täitnud väga eritahu ja mastaabiga tööülesandeid – noorsootöötaja, õpetaja, nõustaja, juht. Oman üle 15 aastast koolitaja ja koolituse korraldaja kogemust. Koolitusi olen korraldanud ja läbi viinud nii väiksematele (u 15 inimest) kui suurematele (u 200 inimest) sihtgruppidele. Koolitajana eelistan kasutada aktiivõppe meetodeid, eelistan praktilisi koolitusi ja koolituse oluliseks osaks pean osaleja refleksiooni.

Haridus - Tartu Ülikool kasvatusteadused, sotsiaalpedagoogika, inimeseõpetus, Eesti hariduskorraldus (BA 4+2), Tallinna Ülikool hariduse juhtimine (MA) International Coaching Skills Certificate, Thomas International Personal Profile Analysis (PPA) Certificate

Hobid - aiandus ja sisekujundus, restaureerimine ja disainimine. Need tegevused võimaldavad rakendada loovust, teha midagi ise oma kätega ning näha töö tulemit vahetult.



Nele Pilman

Pean oluliseks kõikide organisatsiooniliikmete ja huvigruppide kaasamist terviku loomisesse, et tekiks ühine väärtusruum ja põhimõtted, millest lähtuda.

Tööalased kogemused – haridussüsteemis olen töötanud 15 aastat, seda nii õpetaja, nõustaja kui juhina. Igas rollis on olnud oluliseks ka õigusloome hea tundmine ning veendumus, et vajalikud dokumendid tuleb koostada konkreetsest vajadusest lähtuvalt ning tegevust toetavalt. Oma töös olen nii loonud uusi vajalikke dokumente kui ka pidevalt uuendanud ja kaasajastanud olemasolevaid vastavalt seadusandluse muudatustele ja organisatsiooni muutuvatele vajadustele. Haridusalaste koolituste ja konverentside korraldamises oman kogemust koolitajast peakorraldajani. Pean sealjuures väga oluliseks kõikide osapoolte kaasamise põhimõtteid, seda nii korraldamise kui ka koolitamise juures – iga osaleja on väärtus.

Haridus – Tallinna Ülikool sotsiaaltöö, lisaerialana lastekaitse (BA), sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse (MA)

Hobid – suure pere kõrvalt tuleb leida aega ka iseendale ja lasta mõtetel korrastuda, selleks sobivad hästi minu lemmikud jooksmine ja rattasõit. Algaja aednikuna õpin iga päev juurde midagi uut, eksin ja alustan uuesti, nautides nii protsessi kui ka soovitud tulemust.