Mida me teeme?

Oleme koostööpartneriks haridus- ja noorsootöövaldkonna organisatsioonidele. Pöördu meie poole kui sinu organisatsiooni paberimajandus vajab loomist või kaasajastamist, kui tahad pakkuda oma töötajate arendamiseks terviklikke koolituspakette või soovid abi konverentsi läbiviimisel.

Organisatsiooni dokumentatsiooni korrastamine ja loomine - arengukavast, kultuurikäsiraamatust, ja hädaolukorraplaanist ametijuhenditeni

Omanäolisus – dokumentatsiooniloomes lähtume organisatsioonist tervikuna, valime metoodikad vastavalt kontseptsioonile, väljundile ja profiilile. Oleme loomise juures partneriteks, võttes arvesse teie soovid, vajadused ja olulised detailid. Peame oluliseks luua dokumentatsiooni, mis toetab organisatsiooni eesmärke ja on sellega koos pidevas arengus.

Koolituste ja konverentside korraldamine pisidetailidest kuni sisu ja temaatika valimiseni

Omanäolisus – aitame välja selgitada organisatsiooni ja selle liikmete koolitusvajadused ning sellest lähtudes korraldame tervikliku ürituse. Olenevalt teie soovist kaasame läbiviimisesse ettevõtlikke noori või professionaalseid tegijaid. Korraldame ja vahendame koolituspakette ka teistesse Euroopa riikidesse, tutvumaks sealsete haridussüsteemide ja praktikatega ning pakume vajadusel tööpäevajärgseteks tegevusteks kultuurilisi arenguvõimalusi.

 

Meie peamised koolitus- ja konsulteerimisvaldkonnad

  •  Sotsiaal- ja suhtlemispsühholoogia, arengupsühholoogia
  • Juhtimine, eestvedamine, meeskonnaloome
  • Projekti kirjutamine-koostamine, juhtimine ja edukas elluviimine
  • Haridusspetsiifilisemad teemad:
   · Haridusasutuste dokumentatsioon ja süsteemi loome, sh dokumendid elama
   · Kriisimeeskond ja dokumentatsioon hädaolukordadest
   · Personalitöö (nt koostöövestlused, motiveerimine, info, koolitused, kaasamine)
   · Õppijat kaasavad õppemeetodid, õppija individuaalsusega arvestamine klassis/rühmas